■ 1427 р. – на цю дату заснування поселення Трускавець вказує сучасний польський історик Р. Квіріні-Поплавський. В 1919 р. краківський історик О. Галецький опублікував інвентар зі згадкою Трускавця в 1427 р.
■ Першу писемну згадку про Трускавець дослідник історії міста Тадеуш Льоренц (1906-1986) датує 1461 р., як власність Коритків.

■ На середину 16 ст. у Трускавці нараховувалось до півсотні господарств, які би розпоряджа- лися чвертю поля,.

■ Трускавецький млин наприкінці 1690-х років належав Васильові Гечалу та Васильові, Яцьові, Іванові, Луцьові, Сеньові, Іванові Гульчакам; на середину 18 ст. млин утримували Василь й Іван Баняки, Михайло Петраньошка та Іван Кусник.

■ Вибранецтво (солтиство) у 1754 р. згідно королівського привілею у Трускавці отримали Гринь, Лесь, Василь, Іван Стецьковичі.

■ 1578 р. придворний лікар Войцех Очко, якого вважають засновником бальнеології в Польщі, писав про використання селянами масляної води соляних джерел з лікувальною метою в районі Трускавця.

■ Перша згадка про земний віск (озокерит) у Трускавці відноситься до 1815 р. Перша виробка Святої Анни закладена в 1814 р. на Липках. Найбільш активно його видобували в урочищах Луг і Помярки 1882-1891 рр.

■ В урочищі Липки на покритому лісом узгір’ї були розвідані по- клади олова і цинку, Їх добувало акційне товариство «Добра надія» з 1814 р. по 1823 р.

■ Першою трускавецькою польськомовною газетою було видання «Трускавецькі джерела».

■ Автором путівника Трускавцем, а також ювілейної книги до 100-річчя заснування курорту був активний дослідник-краєзнавець лікар Зенон Пельчар.

■ У Трускавці добували нафту в урочищі Кривче. У 1849 році право на експлуатацію належало Д. Стеуверманові. Але в кінці 19 ст. видобуток занепав.

■ Перший хімічний аналіз місцевих мінеральних вод здійснив Бальтазар Гаккет, який у 1791-1793 рр. здійснив наукову подорож Прикарпаттям. Хоча їх результати не збереглися, проте набули широкого розголосу.

■ Офіційний статус курорту Трускавець набув 1827 р., коли розпорядженням директора австрійських державних підприємств п. Ляшевського дозволили п. Ю. Міцевському до місцевої корчми добудувати стаціонарне приміщення для ванн на 4 кабінки. Пізніше цей же п. Міцевський розпитав у місцевих жителів, знайшов і впорядкував солоно-гірке джерело, яке назвали «Софія» в долині р. Воротище, а також сприяв публікаціям результатів аналізів, виконаних Т. Торосевичем.

■ Перше відоме дослідження хімічного аналізу трускавецьких вод датується 1831 р. ■ Систематичні та цілеспрямовані дослідження мінеральних вод курорту розпочалися в 30-х роках 19 ст. львівським хіміком-аптекарем Т. Торосевичем. Перші аналізи ним були виконані з джерела «Софія»(№2) і «Нафтуся» в 1935 р., «Марія»(№1) та «Броніслава»(№3) в 1836 р., а «Едвард» та «Фердінанд» – 1849 р.

■ Батьком трускавецьких мі- неральних вод вважається Юзеф Міцевський, який був керівником камерального господарського уряду в Дрогобичі (1833-1853рр.). Саме він запровадив стаціонарні ванни, а також помешкання для відпочивальників. Так у 1836 р. був відкритий спеціальний будинок на вісім кабін по дві ванни в кожній, у 1840 р. – будинок «Нептун» на 19 кабін по 1 ванні.

■ До 1836 р. – часу проведення перших аналізів, було відомо лише про сім джерел, названих іменами цісарів та членів їх сімей (Фердинанд, Марія та ін..).

■ Перший готель «Kassarnia» на 40 номерів був збудований після 1840 року, який його власник Ян Шнайдер уже в 1844 році продав державним органам влади.

■ У 1842 році було почато будівництво великого готелю (курортного дому) із залою для забав на 300 осіб на місці давнього трактиру.

■ У 1842 р. було закладено курортний парк. Першими лікарями у Трускавці були Антоній Мачек (до1846 р.) і Францішек Турек.

■ Трускавецький костьол, спочатку як капличку, засновано 1859р.

■ Перша аптека у Трускавці з’явилася в 1860 р. Її власником був дрогобицький фармацевт Клечковський.

■ Перший статут курорту та інструкції для лікування адміністрація запровадила 1860 р.

■ У 1882 р. прийнято в експлуатацію новий будинок для ванн – грязьові ванни стають новим засобом для лікування.

■ 1894 р. – встановлено пам’ятник А. Міцкевичу. Автор – відомий львівський скульптор Тудеуш Баронч.

■ У 1887 р. закладено новий парк, який з 1898 р. отримав назву «Адамівка». ■ Залізницю, яка сполучила Трускавець з Дрогобичем збудовано в 1912 р.

■ 1833 р. на курорті було 70 відпочивальників, в 1895 р – 17280.

■ Згідно з Путівником по санаторіях та кліматичних курортах Галичини (1912р.) на курорті Трускавець використовувалось 8 джерел.

■ На державному рівні ще 1860 р. був затверджений спеціальний статут для курорту Трускавець, на основі якого встановили його межі та розроблялися регуляційні плани забудови (прототип генерального плану), з урахуванням головного призначення курорту – оздоровлення людей та забезпечення вимог санітарії і бальнеології. При розробці нового регуляційного плану (1903-1906 рр.) передбачалося влаштуван- ня пішохідної алеї в центральній частині курорту, віддалення лінії забудов від регуляційної лінії розширили від 6 м до 10 м, тим самим обмежували щільність забудови довкола джерел МВ, що не скажеш про сьогоднішній стан планування та забудови. Пізніше були знесені ряд будівель та споруд, розташованих безпосе- редньо біля джерел в Курортній балці.

■ Вперше зони санітарної охо- рони курорту в сучасному розумінні були затверджені постановою РМ УРСР в 1952 р. У 1958 р. ЗСО були відкореговані і діяли до 1981 р., тобто до прийняття нині чинної постанови №548 «Про затвердження меж округу і ЗСО курорту Трускавець».

■ На якість води родовища «Нафтуся» може впливати приватна забудова і санаторії на вулиці І.Франка, які продовжують функціонувати через припинення виконання постанови, а заборона на проведення будь-яких будівельних і ремонтних робіт погіршила стан житла та умови проживання населення, що відповідно, збільшило загрозу забруднення прилеглої території. Такі попередження небезпідставні, адже в Трускавці наприкінці 80-х була виведена з експлуата- ції свердловина № 15 – РК, яка забезпечувала курорт мінеральними водами джерела № 12 для лікування шлункових хвороб, а на початку 2000 – х – свердловини № 51 – РГ з розсолами. Подібні дії, що суперечать названим вище документам, спостерігалися в середині 90 – х років: на межі зони суворого режиму, південніше кювету № 2 виконана забудова цілої вулиці торгових точок (кафе, магазинів). Відхилення від плану забудови і зневага до встановлених режимів у зонах санітарної охорони призводить до погіршен- ня санітарно-екологічної ситуації на родовищі і значних втрат бальнеологічних ресурсів.

■ Трускавець протягом 15-19 століть був невеликим селом, а тому не мав міських прав і власного герба.

■ Перший відомий відтиск печатки Трускавця вдалося ви- явити на договорі між Дирекцією державних маєтків та підданими Дрогобицького ключа про врегулювання панщинних повинностей з 31 жовтня 1788 р., скріплених печатками й інших сільських гро- мад. На цій сургучевій печатці зображена гуска з піднятими криль- ми, що стоїть біля кущика і тримає в дзьобі гілочку. Печатка кругла, діаметром 34 мм, по колу йде напис: WIES*TRUSKAWIEC*; у центрі – DROHOBYCKA DIRECTIA. Сажовий відбиток з цієї печатки маємо також на документах за 22 серпня 1858 р.

■ Міський статус Трускавець отримав 1948 року, а вже з 1952 року став містом обласного підпорядкування.

■ 25 грудня 1970 року 13 сесія Трускавецької міської ради депутатів трудящих 12 скликання затвердила новий герб. У гербі в зеленому розділеному щиті була зображена половина золотої керамічної посудини, що за рекомендаціями лікарів використовується для пиття мінеральних вод, з якої витікали сині струмені води, та половина золотого сонця, на якому була чаша зі змією, вгорі на синій планці зображено золоті серп і молот та подано назву міста. Все це мало означати оздоровче призначення цілющих вод і курорту.

■ Кінцевий варіант символів міста, опрацьованих А.Гречилом, І.Сварником та Б.Кравцем, був затверджений рішенням 9 сесії Трускавецької міської ради народних депутатів 1 демократичного скликання від 01.04.1992 року. Герб Трускавця: у зеленому полі срібна гуска з піднятими крилами, з червоним дзьобом та лапами, у дзьобі вона тримає золоту галузку з трьома листочками. Щит вписано в декоративний картуш. Прапор міста «Хоругва міської ради»: квадратне полотнище, на зеленому тлі якого срібна гуска з піднятими крилами і з жовтою гілочкою в дзьобі, повернута до древка, по периметру йде жовта лиштва завширшки в 1/10 сторони прапора. Гуска в гербі виступає як символ пильності та добробуту, знак, що здавна використовувався місцевою громадою. Зелена барва означає зелені ліси, що оточують Трускавець, характеризують його як місто – курорт.

■ Першою достовірною писемною згадкою про Трускавецьку парафію є джерело, датоване 1507 роком. Насправді ж церква в Трускавці існувала ще в 14 ст. Цікаво, що у візитаційному протоколі церкви Св. Миколая 1743 року, говориться про те, що храм був зведений 300 років тому, тобто 1443 році.

■ На 1743 рік за церквою було закріплено 30 будинків парафіян, а парох отримував дохід у 24 флорини.

■ Вперше парафіяльну школу при церкві Св. Миколая зафіксував церковний шематизм Перемишльської греко-католицької єпархії 1831 року.

■ Із поштової скриньки Трускавця Іван Франко отримав небагато – 8 кореспонденцій. Першою Франковою кореспонденткою була, учителька за фахом, поетеса за покликанням, творчість якої розвивалася під впливом Франка – Юлія Шнайдер, яка більш відома як Уляна Кравченко (три листи). Також Франко отримував листи з Трускавця від Станіслава Рамулта, Андрія Качали, Северина Борачка та Онуфрія Пашука.

■ У 1892 році було побудоване приміщення для інгаляцій системи Вашмута – цим Трускавець став на рівень таких курортів як Рихенгальд і Вісбаден.

■ З 1911 року курорт перебував у віданні комерційного акціонерного товариства (голова – Раймонд Ярош), яке розпочало його європеїзацію. Першим кроком була електрифікація – за допомогою електрики освітлювалися не тільки курортні приміщення і приватні вілли, а й вулиці та територія парку.

■ В 1909 році побудовано залізницю з маленькою станцією, а вже 1912 році – новий вокзал. Трускавець був безпосередньо зав’язаний з залізницею як зі Львовом, так і з Віднем, Краковом, Познанню, Прагою, Варшавою, Берліном.

■ В 1913 році Трускавець був нагороджений Великою золотою медаллю за «великі успіхи, досягнуті в розвитку курорту».

■ На Пом’ярках було осна- щено за всіма європейськими стандартами купальне озеро, побудовано корти, спортивні майданчики. Береги озера були посипані золотавим морським піском.

■ У міжвоєнний період кількість номерів для відпочивальників, зросла втричі і становила 4 500 покоїв, які були класифіковані за чотирма класами комфорту.

■ 17 серпня 1929 року відкрито Музей природних наук.

■ З 1935 року курорт почав діяти цілорічно.

■ Одним із шедеврів Трускавця стала побудована 1938 року вілла «Гопляна», виконана в традиційному закопанському стилі, що був на той час дуже популярний в Польщі. У цій дивовижній будів- лі Яроші приймали посла США в Польщі, Президентів Туреччини та Естонії….

Залиште свій коментар: